post

Kvalitetsprodukter till kvantitetspriser

Tid för förändring av svensk handel

Det behövs mer förändring än ny exponering.

En ambition hos Svensk Ekomarknad är att göra vad vi kan för att kvalitet skall bli liktydigt med kvantitet, dvs att vi får ett förhållande där det är de verkligt nyttiga och bra produkterna som står för volymen. För att lyckas med detta kommer vi redan nu från början bl a att satsa på att tillhandahålla kvalitetsprodukter till kvantitetspriser, dvs till så låga priser som det bara är möjligt.

Helst skulle vi dock inte vilja ha med priser och pengar att göra över huvud taget, utan helt fokusera på > Läs mer…>

post

Lokalt fokus för Ronneby Ekomarknad

Ronneby Ekomarknad fokuserar på det lokala flödet

Svensk Ekomarknad redo för regional handel.

Svensk Ekomarknad kommer successivt, under senvintern och våren, att ta över Ronneby Ekomarknads försäljning och leveranser av ekoprodukter riktade till hela landet (förutom till Ronneby kommun). Ronneby Ekomarknad kommer nämligen att fasa ut sina regionala aktiviteter för att renodlat fokusera på det lokala framöver. Det kommer dock att gå bra att beställa och få leveranser från Ronneby Ekomarknad ända fram till att övertagandet är helt slutfört, vilket beräknas ske under våren.