post

Häng med i denna ekorörelse

Ekohandel är bra för alla

Handel måste inte vara kommersiell och girig, även om det är lätt att tro det. Den kan faktiskt vara präglad av idealitet, och vara till nytta för alla. Med det ideella upplägg och den ekogrund som gäller för Svensk Ekomarknad har vi en handel som mycket väl kan vara bra för alla, och som med sin verksamhet och sina produkter även lär kunna bidra till ett helande för såväl kund som tillvaro. För att detta skall bli märkbart behöver dock fler engagera sig i verksamheten.

Mer engagemang behövs

Hör av dig till oss om du vill vara med i uppbyggnaden och utvecklingen av denna helande och nydanande ekorörelse. Du kan delta i den omfattning och på det sätt som passar dig. Alla kan göra något, men vi är i nuläget speciellt angelägna om att få kontakt med intresserade som har kunskaper och erfarenheter inom någon eller några av föreningens verksamhetsdelar, eller som är intresserade av att vara med och starta en lokal ekomarknad i sin hemkommun. Ett mycket intressant arbete, och en ny dimension, med nya möjligheter, väntar på dig.

… och fler ekoproducenter

Lokal och regional produktion och försörjning är mycket viktigt i ett ekosamhälle. Vi vill ta vara på de resurser som finns, och bidra till en ökning av den lokala och regionala produktionen och försörjningen inom landet och i dess närhet. Hör av dig till oss, via svarsformuläret nedan eller via kontaktvägarna på vår kontakt-sida, om du har idéer som du tror kan vara av visst intresse för oss, och/eller produkter som du tror passar in och som du kan tänka dig att leverera till oss.

Svarsformulär för engagemang och produkttips

Ditt namn: (obligatoriskt)

Din epostadress: (obligatoriskt)

Telefonnummer:

Ditt sätt att hänga med: (obligatoriskt, håll nere Ctrl för fler val)

Specificera gärna hur du vill engagera dig:

Spamhindrande fråga:
100+44=?