post

Rengöring av malstenar i KoMo-kvarnar

Det är ganska enkelt att rensa malstenarna i en KoMo-kvarn. En rensning kan behövas om kvarnen mal dåligt eller har stannat (då kvarnen givetvis skall stängas av direkt) till följd av att den har satt igen sig, vilket kan hända om det t ex kommer ned för mycket fint material mellan malstenarna på en gång. Normalt kan man åtgårda detta genom att vrida inställningen till grovt, men om inte detta fungerar behöver man lyfta bort den övre kvarnstenen och göra en manuell rensning i kvarnhuset på sätt som beskrivs nedan. Den inlagda videon ovan är på tyska, men bilderna talar nog för sig själva.

  1. Dra ur elkontakten till kvarnen.
  2. Vrid sädesbehållaren åt höger (motsols) tills du kan lyfta bort den.
  3. Lyft bort den övre malstenen och rensa bort det som ligger mellan stenarna.
  4. Snurra nedre kvarnstenen några varv medsols, samt rensa även manuellt om så behövs.
  5. Sätt tillbaka den övre malstenen, med plastpiggarna under i hålen.
  6. Sedan är det bara att skruva dit sädesbehållaren igen genom att vrida den medsols tills du har behållaren (punkten) i det läge du vill ha den. Vrid helt enkelt bara så långt det går och backa sedan till önskat läge.
  7. Sätt i elkontakten till kvarnen, starta kvarnen och häll i det du skall mala.

Om du behöver göra rent själva kvarnstenarna gör du det enkelt genom att mala lite ris eller vete på medium finhetsgrad, vilket även framgår av videon ovan samt av de snabb-intruktioner på svenska som medföljer KoMo-kvarnarna. Om du inte får rent stenarna genom att mala ris eller vete kan du behöva borsta stenarna med en grov borste (stålborste, om så behövs). Tänk dock på att plasten inte tål stålborstning. Om du behöver ta bort den nedre kvarnstenen gör du det med hjälp av en sexkantnyckel och en skiftnyckel (för att hålla emot på det rektangulära stålblecket). För att lossa stenen vrider du sexkantnyckeln medurs. Sedan är det bara att lyfta (pilla) upp stenen och göra rent den. Skruvas efter rengöring givetvis i moturs. Om du har gjort rent stenarna med hjälp av vatten måste de vara helt torra innan de sätts tillbaka i kvarnen.