post

Förslag betr produkter och verksamhet

Vi vill gärna få in förslag, idéer och synpunkter såväl betr produkter och sortiment som betr föreningen och verksamheten. Du kan lämna dessa synpunkter och förslag via t ex någon av kontaktvägarna på vår Kontakt-sida. För att ta del av aktuella idéer om och förslag till nya produkter går du till vår Produktidéer-sida. Det skulle glädja oss mycket om vi kan bygga upp och utveckla denna verksamhet i dialog/samarbete med dig.