post

Utveckling av föreningen och verksamheten

Svensk Ekomarknad finns till för att möjliggöra för människor att få tillgång till högkvalitativa nyttoprodukter, samt till en handel som bygger på totalansvar och förtroende, och som kontrolleras av lokala, fullt ansvarstagande aktörer. Föreningens upplägg och det faktum att verksamheten vilar på ekogrund borgar för detta.

Delta gärna i denna ekoutveckling

Om du tycker att kvalité och människors verkliga behov bör gå före pengajakt, och att det är viktigt att vi människor själva kan styra vår vardag, då har du här en utmärkt möjlighet att medverka såväl till detta som till en bättre handel i allmänhet. Alla kan bidra med något, men vi är i nuläget speciellt angelägna om att få kontakt med intresserade som har kunskaper och erfarenheter inom någon eller några av föreningens verksamhetsdelar, eller som är intresserade av att vara med och starta en lokal ekomarknad i sin hemkommun. Finns mer att läsa om detta på Häng med-sidan. Att vara kund är givetvis också ett utmärkt sätt att bidra.

Och, var gärna med och sprid det hela

Om du gillar upplägget för Svensk Ekomarknad hoppas vi att du tipsar dina vänner och bekanta om föreningen och dess verksamhet. Det är den bästa vägen för oss att nå ut med det hela. Den vanliga reklamvägen är naturligtvis inget som tilltalar oss.

Om du är intresserad av att på något sätt bidra till att en lokal ekomarknad, kopplad till Svensk Ekomarknad, kan  komma till stånd i din hemkommun, är du välkommen att kontakta oss för ett ev dylikt spridande av konceptet även till din kommun. Denna utveckling är nämligen inget som vi vill hålla för oss själva, vilket annars är vanligt i samhället, utan tvärtom något som vi vill sprida i så stor utsträckning som möjligt. Och, ju fler vi blir desto starkare blir vi naturligtvis.