post

Allmän information om föreningen

Svensk Ekomarknad är organiserad och registrerad som en ideell förening, och är givetvis godkänd för F-skatt. Att föreningen och verksamheten, denna ”ekorörelse”, vilar på något som vi kallar ”ekogrund” behöver kanske inte tilläggas. Föreningen är öppen för alla som vill delta aktivt, och som är villiga att, i sitt arbete i föreningen, hålla sig till den ordning som gäller. Som kund behöver du givetvis varken vara medlem eller hålla dig till någon bestämd ordning. Detta är nämligen inte någon konsumentförening.

Nydanande ekohandel under uppbyggnad

Verksamheten, som befinner sig i ett uppbyggnadsskede, är ännu så länge ganska begränsad vad gäller utbud och omfattning. Såväl verksamhet som eButik är dock i fullt fungerande skick, så det är bara att beställa och ta del av det som just nu finns att tillgå. Det här är nämligen inte något famlande försök, utan snarare en medveten mjukstart. Vi vill gå ut tidigt i uppbyggnads- och utvecklingsprocessen, visa upp vår idé och vårt grundupplägg, presentera intressanta produkter, visa på möjligheterna med denna ekoverksamhet, samt även ge fler intresserade möjligheten att engagera sig i verksamhetens och den ideella föreningens utveckling.

Det vi håller på att bygga upp är en detalj- och partihandel på ekogrund, öppen för alla som är intresserade av de produkter som erbjuds. Sortimentet, som främst kommer att bestå av behovsprodukter, kommer att vara tämligen omfattande, och riktar sig såväl till slutkund som till lokala ekomarknader (återförsäljare i form av lokalt styrda varuhus på ekogrund). Dessa lokala ekomarknader, som också skall finnas med som medlemmar i Svensk Ekomarknad, utgör ett viktigt inslag i det nu pågående uppbyggnadsarbetet, och tanken är att det så småningom skall kunna finnas dylika ekomarknader i varje kommun. Den enda lokala ekomarknaden hittills, i nuvarande uppbyggnadsskede, är Ronneby Ekomarknad, även denna under uppbyggnad.

Många fler aktiva välkomnas till föreningen

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill veta mer om föreningen och dess verksamhet, eller om du vill vara med i uppbyggnaden och utvecklingen av denna helande och nyskapande ekorörelse. Du kan delta i den omfattning och på det sätt som passar dig. Alla kan göra något, men vi är speciellt intresserade av att få kontakt med intresserade som har kunskaper och erfarenheter inom någon eller några av föreningens verksamhetsdelar, eller som är intresserade av att starta en lokal ekomarknad i sin hemkommun. Ett intressant arbete, och en ny dimension, med nya möjligheter, väntar på dig. Låt inte detta vänta, utan häng med nu.