post

Nu har vi öppnat föreningens ebutik

Dags nu för handel på ekogrund via internet.

Dags nu för handel på ekogrund via internet.

Vi har nu äntligen öppnat internetportarna till föreningens handel på ekogrund. Sortimentet i detta inledningsskede är dock tämligen magert, och webbsajten i behov av viss finputsning. Men, webbsajten/ebutiken är i alla fall i fullt användbart skick, och därmed redo för ehandel på ekogrund. Om du inte hittar något av intresse just nu så föreslår vi att du snart återkommer, eftersom såväl verksamhet som sortiment nu kommer att utvecklas fortlöpande, samt nya, intressanta produkter tillkomma, i stort sett dagligen. > Läs mer…>

post

Handel på ekogrund under uppbyggnad

Ett nytt år med nya grepp för svensk handel.

Vi är sedan en tid tillbaka i färd med att iordningställa såväl webbsajt och ebutik som verksamhet och lokaler för den ideella föreningen Svensk Ekomarknad. Det som vi iordningställer är en kombinerad detalj- och partihandel vilande på ekogrund. En teoretisk beskrivning av denna ekogrund finns tillgänglig på denna sida. Vad den betyder i praktiken hoppas vi skall bli tydligt bl a via produkternas kvalité och prissättning, samt via hur verksamheten bedrivs.

Utbudet kommer nu till en början att vara tämligen begränsat, och > Läs mer…>