post

Kosttillskott för skeptiker, och andra

Ska man verkligen äta så'nt här?

I vissa lägen kan kosttillskott vara en lösning.

I en perfekt värld behövs inga kosttillskott. Där får vi allt som vi behöver för att hålla oss friska via näringstät och hälsosam föda, samt via ett fungerande och hälsosamt leverne. Nu lever vi emellertid, som bekant, inte i någon perfekt värld. Nej, långt därifrån.

I denna långt ifrån perfekta värld kan vi behöva kompensera för bristerna, liksom för våra egna felsteg. Då kan kosttillskott komma väl till pass, som en extra åtgärd och ett medel för att komma på banan igen, eller för att rätta till vissa problem, uppkomna till följd av en svåravhjälpt brist. > Läs mer…>