Frukt och grönt - för ett friskare liv

Frukt och grönt

Frukt och grönt är antagligen vår viktigaste föda. Detta gäller dock enbart om den har fått växa och mogna under naturliga, solbelysta förhållanden, utan gifter, konstgjord näring och diverse förstörande modifieringar. Vi skall göra allt vi kan för att frukt och grönt skall få den betydelse dessa produkter bör ha. I detta ingår att få fram så mycket lokalt som möjligt, och att anpassa sortimentet efter säsongen. Kontakta oss gärna om du har idéer kring detta, och/eller på något sätt vill engagera dig i denna produktgrupp eller med att förbättra den lokala försörjningen.

Denna kategori innehåller f n följande produkter:

Visar 1 – 35 av 37 träffar