post

Kosttillskott för skeptiker, och andra

Ska man verkligen äta så'nt här?

I vissa lägen kan kosttillskott vara en lösning.

I en perfekt värld behövs inga kosttillskott. Där får vi allt som vi behöver för att hålla oss friska via näringstät och hälsosam föda, samt via ett fungerande och hälsosamt leverne. Nu lever vi emellertid, som bekant, inte i någon perfekt värld. Nej, långt därifrån.

I denna långt ifrån perfekta värld kan vi behöva kompensera för bristerna, liksom för våra egna felsteg. Då kan kosttillskott komma väl till pass, som en extra åtgärd och ett medel för att komma på banan igen, eller för att rätta till vissa problem, uppkomna till följd av en svåravhjälpt brist. > Läs mer…>

post

Mjölksyrat – naturligt konserverat

Mjölksyrning - naturlig konservering

Skördetid – dags att lagra näring inför vintern.

Mjölksyrejäsning är av någon anledning ett relativt okänt begrepp i svensk matkultur. Detta utmärkta, naturliga sätt att lagra näring från det ljusa och bördiga sommarhalvåret, för njutning och tillgodogörande under det mörka och näringsfattiga vinterhalvåret, har aldrig riktigt funnit sin plats hos oss, så som det har gjort i våra grannländer på den andra sidan Östersjön. Varför vet jag inte. Jag kan bara konstatera att vi här i landet hittills främst har valt konserveringslösningar av nedbrytande och förstörande slag. Något som knappast har främjat vår hälsa. > Läs mer…>

post

Keramik från vårt grannland Polen

Keramik, en viktig del av kulturen i Boleslawiec

Handgjort och handmålat från sydvästra Polen.

Vi upptäckte Boleslawiec i sydvästra Polen när vi i höstas, på grund av nedläggning av en keramikfabrik i Tyskland, blev tvungna att hitta en ny tillverkare av mjölksyrningskrukor. Efter letande i Tyskland, Sverige, Danmark med flera länder fann vi till slut vad vi sökte hos Zaklady Ceramiczne Boleslawiec.

Det vi fann var inte bara mjölksyrningskrukor som uppfyllde våra högt ställda krav, utan också en månghundraårig, rik och levande keramiktradition, med ett oerhört rikt utbud av intressanta behovsprodukter i keramik. > Läs mer…>

post

Kvalitetsprodukter till kvantitetspriser

Tid för förändring av svensk handel

Det behövs mer förändring än ny exponering.

En ambition hos Svensk Ekomarknad är att göra vad vi kan för att kvalitet skall bli liktydigt med kvantitet, dvs att vi får ett förhållande där det är de verkligt nyttiga och bra produkterna som står för volymen. För att lyckas med detta kommer vi redan nu från början bl a att satsa på att tillhandahålla kvalitetsprodukter till kvantitetspriser, dvs till så låga priser som det bara är möjligt.

Helst skulle vi dock inte vilja ha med priser och pengar att göra över huvud taget, utan helt fokusera på > Läs mer…>

post

Lokalt fokus för Ronneby Ekomarknad

Ronneby Ekomarknad fokuserar på det lokala flödet

Svensk Ekomarknad redo för regional handel.

Svensk Ekomarknad kommer successivt, under senvintern och våren, att ta över Ronneby Ekomarknads försäljning och leveranser av ekoprodukter riktade till hela landet (förutom till Ronneby kommun). Ronneby Ekomarknad kommer nämligen att fasa ut sina regionala aktiviteter för att renodlat fokusera på det lokala framöver. Det kommer dock att gå bra att beställa och få leveranser från Ronneby Ekomarknad ända fram till att övertagandet är helt slutfört, vilket beräknas ske under våren.

post

Nu har vi öppnat föreningens ebutik

Dags nu för handel på ekogrund via internet.

Dags nu för handel på ekogrund via internet.

Vi har nu äntligen öppnat internetportarna till föreningens handel på ekogrund. Sortimentet i detta inledningsskede är dock tämligen magert, och webbsajten i behov av viss finputsning. Men, webbsajten/ebutiken är i alla fall i fullt användbart skick, och därmed redo för ehandel på ekogrund. Om du inte hittar något av intresse just nu så föreslår vi att du snart återkommer, eftersom såväl verksamhet som sortiment nu kommer att utvecklas fortlöpande, samt nya, intressanta produkter tillkomma, i stort sett dagligen. > Läs mer…>

post

Handel på ekogrund under uppbyggnad

Ett nytt år med nya grepp för svensk handel.

Vi är sedan en tid tillbaka i färd med att iordningställa såväl webbsajt och ebutik som verksamhet och lokaler för den ideella föreningen Svensk Ekomarknad. Det som vi iordningställer är en kombinerad detalj- och partihandel vilande på ekogrund. En teoretisk beskrivning av denna ekogrund finns tillgänglig på denna sida. Vad den betyder i praktiken hoppas vi skall bli tydligt bl a via produkternas kvalité och prissättning, samt via hur verksamheten bedrivs.

Utbudet kommer nu till en början att vara tämligen begränsat, och > Läs mer…>